Wallek-Walewski, Bolesław

Zgłoszenie do artykułu: Wallek-Walewski, Bolesław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Wallek-Walewski, Bolesław

Walewski-Wallek, Bolesław

Walewski-Wallek

Data urodzenia:

23 stycznia 1884

Miejsce urodzenia:

Lwów – według Adama Rolińskiego; Kraków – według Tomasza Lerskiego

Data śmierci:

9 kwietnia 1944

Miejsce śmierci:

Kraków

Informacje

Kompozytor, organizator życia muzycznego, działacz kulturalny, pedagog, dyrygent. Studiował we Lwowie, Krakowie (nauki filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim) i Lipsku. Od 1907 r. pracował jako nauczyciel gimnazjalny w Krakowie. Od 1910 r. nosił tytuł profesora. Od 1938 r. pełnił funkcje dyrektora Konserwatorium Krakowskiego. Był założycielem Krakowskiego Towarzystwa Operowego, kierownikiem artystycznym Chóru Akademickiego i Towarzystwa Śpiewaczego „Echo” w Krakowie. Otrzymał także posadę dyrygenta Opery Warszawskiej,a także teatru w Poznaniu[1]. Jako kompozytor miał w dorobku opery, kantaty, oratoria, msze, poematy symfoniczne, utwory orkiestrowe, pieśni, piosenki. Był również recenzentem i publicystą muzycznym[2].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.