Waśkiewicz, Marian

Zgłoszenie do artykułu: Waśkiewicz, Marian

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Waśkiewicz, Marian

Data urodzenia:

16 lipca 1939

Miejsce urodzenia:

Wilno

Informacje

Pianista, kompozytor, dyrygent.

Ukończył Szkołę Muzyczną we Wrocławiu, w którym znaczącymi postaciami dla jego rozwoju byli: Edmund Kajdasz – śpiew chóralny i dyrygentura oraz Ryszard Bukowski – kompozycja oraz Akademię Muzyczną w Wiedniu w klasie dyrygentura – Hans Swarowsky, fortepian – Władysław Kędra, a także Akademię Muzyczną Mozarteum w Salzburgu w klasie mistrzowskiej fortepianu – Heinz Scholz.

Pianista muzyki kameralnej i solowej w Wiedniu, Salzburgu oraz w Niemczech. Organista i dyrygent chórów w kościele św. Józefa i w seminarium św. Benedykta w Würzburgu. Koncertował w niemieckiej telewizji ZDF. Nagrania płytowe jako pianista w Deutsche Vogue.

Koncertował jako solista oraz dyrygent z wieloma orkiestrami, między innymi z Camerata Academica Salzburg, czy też Symphonisches Orchester Berlin. Z jego inicjatywy i pod jego dyrekcją w marcu 1972 r. miała miejsce w Würzburgu prapremiera misterium Ewangelia i życie poświęconego pamięci Ojca Maksymiliana Kolbe. Utwór ten skomponował Polak, Wincenty Szmidt – Wincenty z Krakowa. Misterium to ponownie zostało wykonane w Filharmonii Berlińskiej pod dyrekcją Mariana Waśkiewicza w dniu 24 października 1978 r. Gościem honorowym na koncercie miał być kardynał Karol Wojtyła, który do Berlina jednak nie dojechał, ponieważ został wybrany na Papieża w dniu 16 października 1978 r.

Kompozytor Hymnu Konstytucji 3 Maja do słów Zofii Pietrzyk. Hymn powstał w 2007 r. dla podkreślenia znaczenia Konstytucji 3 Maja jako pierwszej w Europie i drugiej na świecie po amerykańskiej. Jest on często wykonywany, zarówno w kraju jak i za granicą. W dniu 3 maja 2011 r. Hymn Konstytucji 3 Maja został odśpiewany w Krakowie podczas 41. Lekcji śpiewania (https://bibliotekapiosenki.pl/strona/lekcja-spiewania/lekcja-spiewania-41), a jego tekst znajduje się w „Śpiewniku Majowa Jutrzenka”. Ponadto kompozytor musicalu, muzyki scenicznej, filmowej, reklamowej, jazzu oraz muzyki do piosenek z tekstami Zofii Pietrzyk i Andrzeja Waligórskiego.

W 2009 r. skomponował Poloneza Noworocznego, przy dźwiękach którego tańczą maturzyści na wrocławskim Rynku „Poloneza dla Fredry”. Począwszy od 2013 r. co roku spod pomnika hrabiego Aleksandra Fredry rusza taneczny korowód prowadzony przez Prezydenta Wrocławia.

Polska prapremiera Historii Bożego Narodzenia Carla Orffa z muzyką Gunild Keetman odbyła się w Poznaniu w kościele p.w. św. Wawrzyńca w dniu 18 grudnia 2010 r. z inicjatywy doc. dr Teresy Śnitko z Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego oraz dyrygenta Mariana Waśkiewicza. Wykonawcami było ponad 700 dzieci i młodzieży – chórzystów „Śpiewającej Polski” oraz studentów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu pod dyrekcją Mariana Waśkiewicza i Rafała Rentza (https://www.youtube.com/watch?v=ogsuabFpyOI).

W dniu 25 maja 2018 r. w Piwnicy pod Baranami w Krakowie odbył się koncert: „Wieczór piosenki autorskiej kompozytora Mariana Waśkiewicza z tekstami Zofii Pietrzyk i Andrzeja Waligórskiego” Wykonawcy: Joanna Hanzel, Marek Pisarski – śpiew, Marian Waśkiewicz – fortepian, prowadzenie koncertu: redaktor Wacław Krupiński. Koncert, jak i również inne utwory, są dostępne na oficjalnym kanale Mariana Waśkiewicza w serwisie YouTube https://www.youtube.com/user/marianwaskiewicz/videos[1], [2].

Bibliografia

1. 

http://www.marian-waskiewicz.com/Marian_Waskiewicz/VITA_po_polsku.html.
Strona internetowa Mariana Waśkiewicz [odczyt: 21.05.2019].

2. 

Pietrzyk, Zofia.