Ważyk, Adam

Zgłoszenie do artykułu: Ważyk, Adam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Ważyk, Adam

Data urodzenia:

17 listopada 1905

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

1982

Informacje

Studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jako poeta debiutował w 1922 r. Wkrótce wydał tom wierszy Semafory, a w 1926 r. Oczy i usta. Rok przed wybuchem wojny ukazała się jeszcze jedna jego książka – Mity rodzinne. W czasie wojny początkowo przebywał we Lwowie, następnie zaś w Kujbyszewie. W 1943 r. ogłosił zbiór wierszy Serce granatu. W tym samym roku wstąpił do tworzącej się w Sielcach armii polskiej i od tej pory rozwijał twórczość literacką na potrzeby Teatru I Korpusu. Po wyzwoleniu pracował w redakcji „Kuźnicy” w Łodzi, a następnie wyjechał do Warszawy, gdzie w 1950 r. objął kierownictwo nad publikowaniem miesięcznika literackiego „Twórczość”. Jest laureatem nagrody polskiego PEN-Clubu za przekłady poezji francuskiej i rosyjskiej oraz państwowej nagrody literackiej II stopnia za całokształt twórczości[1].

Bibliografia