Weill, Kurt

Zgłoszenie do artykułu: Weill, Kurt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Ballada o kobiecie żołnierza

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Kołakowski, Roman

Ballada o piekielnej Lili

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Stiller, Robert

Ballada o seksualnej zależności

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Stiller, Robert

Chorał poranny

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Kołakowski, Roman

Człowieku, jak masz żyć?

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Kołakowski, Roman

Jak sobie pościelesz

Weill, Kurt

Brecht, Bertold

Jenny Piratka czyli marzenia pomywaczki

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Stiller, Robert

Kołysanka matki II

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Stiller, Robert

Kołysanka matki III

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Stiller, Robert

Mandalay

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Kołakowski, Roman

Moritet von Mackie Messer

Weill, Kurt

Brecht, Bertold

O nieskuteczności ludzkich wysiłków

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Stiller, Robert

Okropna pieśń o Mackie Majchrze

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Stiller, Robert

Pieśń o Bilbao

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Stiller, Robert

Pieśń o Mackie Majchrze

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Broniewski, Władysław

Pieśń o Mandalay

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Stiller, Robert

Pieśń o Salomonie

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Kołakowski, Roman

Pieśń o chmurze nocą

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Stiller, Robert

Pieśń o kanonierach

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Kołakowski, Roman

Pieśń o księżycu z Alabamy

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Stiller, Robert

Pieśń o nieskuteczności ludzkich wysiłków

Weill, Kurt

Brecht, Bertold

Pieśń o twardym łbie

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Stiller, Robert

Pieśń, w której Mackie prosi wszystkich o przebaczenie

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Kołakowski, Roman

Song o Alabamie

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Kołakowski, Roman

Straszna pieśń o Mackiem Majchrze

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Kołakowski, Roman

Surabaya Johnny

Weill, Kurt

Brecht, Bertold
Stiller, Robert

Więcej...
Bibliografia