Wiehler, Kazimierz

Zgłoszenie do artykułu: Wiehler, Kazimierz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Wiehler, Kazimierz

Wiehler, Casimir

Pseudonim:

Kryspin

Jantar

Data urodzenia:

25 października 1891

Miejsce urodzenia:

Kraków

Data śmierci:

Miejsce śmierci:

najprawdopodobniej Waszyngton (USA)

Informacje

Autor tekstów, kompozytor. Był młodszym bratem Zygmunta Wiehlera. Ukończył szkołę handlową oraz odbył studia wyższe z zakresu muzyki w Krakowie i w Akademii Muzycznej we Wiedniu. Od 1913 r. mieszkał i działał w Warszawie. Podczas I wojny światowej przebywał w Rosji; od 1914 r. był kierownikiem klasy fortepianu oraz uczył teorii muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej w Irkucku.

Był poetą, krytykiem teatralnym i muzycznym, autorem tekstów piosenkarskich, kompozytorem muzyki lekkiej. Skomponował utwory poświęcone Żwirce i Wigurze. Publikował niekiedy pod pseudonimem Jantar. Po II wojnie światowej przebywał w Stanach Zjednoczonych; być może wyjechał tuż po wojnie, ale nie wykluczone, że mogło to nastąpić przed lub w czasie jej trwania[1].

Bibliografia