Wiłkomirski, Kazimierz

Zgłoszenie do artykułu: Wiłkomirski, Kazimierz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Wiłkomirski, Kazimierz

Data urodzenia:

1 września 1901

Miejsce urodzenia:

Moskwa

Data śmierci:

7 marca 1995

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. Studiował dyrygenturę, grę wiolonczelową i kompozycję. Studiował w Moskwie, m. in. u Michaiła Ippolitowa-Iwanowa, w Warszawie u Romana StatkowskiegoEmila Młynarskiego. W latach 1934–1939 był dyrektorem Konserwatorium Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Po II wojnie światowej, poczynając od 1952 r. – dyrektorem Państwowej Opery i Filharmonii w Gdańsku oraz profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie. Był rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, dyrygentem orkiestry w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Skomponował symfonie, kwartet smyczkowy, utwory fortepianowe, pieśni[1].

Bibliografia