Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Zgłoszenie do artykułu: Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

A taki miał być przyjemny nastrój

Raj, Zbigniew

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Chcę cię uchronić

Grechuta, Marek

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Czy to tu?

Grechuta, Marek

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Do przyjaciół gówniarzy

Raj, Zbigniew

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Hop szklankę piwa

Grechuta, Marek
Pawluśkiewicz, Jan Kanty

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Kobra

Raj, Zbigniew

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Któż może być bardziej szalony

Grechuta, Marek
Pawluśkiewicz, Jan Kanty

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Na skale czarnej

Grechuta, Marek

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Nad zrębem planety

Grechuta, Marek
Pawluśkiewicz, Jan Kanty

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Ostatnia stacja – rezygnacja

Pawluśkiewicz, Jan Kanty

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Oto ja – oto on

Grechuta, Marek
Pawluśkiewicz, Jan Kanty

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Pomnę jak niegdyś

Grechuta, Marek

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Przez uczuć najdziwniejsze sploty

Grechuta, Marek

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Refreny Witkacego I

Grechuta, Marek
Pawluśkiewicz, Jan Kanty

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Refreny Witkacego II

Grechuta, Marek
Pawluśkiewicz, Jan Kanty

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Taniec szewców

Grechuta, Marek
Pawluśkiewicz, Jan Kanty

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Weź mnie ze sobą

Pawluśkiewicz, Jan Kanty

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Wszystko było tak dobrze i się popsuło

Raj, Zbigniew

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Z głębiny nocy niepojętej

Grechuta, Marek
Pawluśkiewicz, Jan Kanty

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Zabij ten lęk

Grechuta, Marek
Pawluśkiewicz, Jan Kanty

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Zagadki

Grechuta, Marek
Pawluśkiewicz, Jan Kanty

Witkiewicz, Stanisław Ignacy

Więcej...
Bibliografia