Woytowicz, Bolesław

Zgłoszenie do artykułu: Woytowicz, Bolesław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Woytowicz, Bolesław

Data urodzenia:

5 grudnia 1899

Miejsce urodzenia:

Dunajowce

Data śmierci:

11 lipca 1980

Miejsce śmierci:

Katowice

Informacje

Kompozytor. Studia odbył na Uniwersytecie Warszawskim, a także w Konserwatorium Muzycznym. Od 1930 r. przebywał w Paryżu, gdzie studiował u Nadii Boulanger. Otrzymał gruntowne wykształcenie z zakresu gry fortepianowej. Występował jako pianista w Europie i USA. Piastował funkcję profesora Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, a potem w Krakowie. Skomponował symfonie, muzykę kameralną, pieśni, muzykę chóralną, balety[2].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.