Wysocki, Adam

Zgłoszenie do artykułu: Wysocki, Adam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Wysocki, Adam

Data urodzenia:

29 sierpnia 1905

Miejsce urodzenia:

Kopyczyńce

Data śmierci:

8 stycznia 1977

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Śpiewak. Studiował na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w klasie skrzypiec i śpiewu solowego. Był członkiem Chóru Dana. Nagrywał płyty jako solista w firmie „Odeon”, pracował w Polskim Radiu. Podczas II wojny światowej był więziony od 1940 do końca 1944 r. w Oświęcimiu, następnie w Sachsenhausen. W latach powojennych występował w Polskim Radio, był konferansjerem „ARTOS-u”, aktorem Operetki w Warszawie[1].

Bibliografia