Young, Victor

Zgłoszenie do artykułu: Young, Victor

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Young, Victor

Jung, Wiktor

Data urodzenia:

8 sierpnia 1900

Miejsce urodzenia:

Chicago

Data śmierci:

11 listopada 1956

Miejsce śmierci:

Palm Springs

Informacje

Kompozytor. Był absolwentem Konserwatorium Muzycznego Miasta Stołecznego Warszawy, dyplom uzyskał w 1918 r. Jego profesorami byli: Stanisław BarcewiczRoman Statkowski. Z wykształcenia skrzypek i kompozytor, działał też jako aranżer. W latach 1915–1921 był drugim skrzypkiem w warszawskim Kwartecie Szymona Pullmana, grał ponadto w orkiestrze Filharmonii Warszawskiej.

Około 1923 r. wyemigrował na stałe do USA. W Stanach Zjednoczonych zdobył wysoką pozycję w świecie muzycznym. Początkowo działał w Chicago, gdzie został dyrektorem muzycznym rozgłośni radiowej. Następnie przeniósł się do Nowego Jorku, a w 1935 r. osiadł na stałe w Los Angeles. Był kierownikiem muzycznym wytwórni płyt gramofonowych „Brunswick”, dyrygentem orkiestr teatralnych, prowadził własny zespół muzyczny – jeden z najlepszych w USA, pisał muzykę do wielu amerykańskich filmów. Spośród jego kompozycji rozrywkowych największym przebojem jest piosenka Sweet Sue, just you, jeden z najbardziej znanych standardów jazzowych[2].

Bibliografia