Zalewski, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Zalewski, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Jak dobrze żyć

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1977

Wspomnienie o piosence

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Księżyc na karuzeli: slow-rock: z repertuaru Polskiego Radia śpiewa Irena Santor

Warszawa: „Synkopa”

1960

Księżyc na karuzeli: slowrock

Warszawa: „Synkopa”

1960

Uliczka za mgłą: piosenka-walc

Warszawa: „Synkopa”

1960

Mały dworzec w deszczu

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1986

Tak mi się zdaje: fokstrot

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Tak mi się zdaje: fokstrot

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Tak mi się zdaje: fokstrot z repertuaru Marii Koterbskiej

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Salamanca: samba

Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1967

To winien świt

Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1966

Moja piękna żona

Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1967

Co robić gdy mgła

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1981

Płynie nad nami czas

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1976

Gorąca nocą

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1982

Czy to walc?

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1968

Nasze pierwsze słowa: duina

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1977

Do widzenia Teddy

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1983

Fotoplastikon

Warszawa: „Synkopa”

1960

Jeszcze wszystko przed nami

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1977

Więcej...
Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

https://zaiks.org.pl/540,196,nie_zyje_jan_zalewski
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS [odczyt: 27.06.2018].