Zalewski, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Zalewski, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Zalewski, Jan

Data urodzenia:

26 sierpnia 1930

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

13 grudnia 2012

Informacje

Literat, poeta i autor tekstów piosenek, także dziennikarz. Studiował na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Zadebiutował w 1946 r. utworami satyrycznymi na łamach „Dziennika Łódzkiego”. W czasie studiów współpracował z prasą młodzieżową, w której publikował wiersze, felietony i reportaże. Jako autor tekstów piosenek zadebiutował w 1955 r. Od 1957 do 1969 r. pracował jako dziennikarz i autor w Polskim Radio i Telewizji. Był współtwórcą cyklu audycji Piosenki od ręki.

Jest autorem:

– scenariuszy słuchowisk radiowych;

– adaptacji telewizyjnych;

– wierszy wydanych w zbiorku Wizerunki liryczne;

– widowiska muzycznego Karuzela z piosenkami (muz. Lucjan Kaszycki);

– piosenek m.in. dla Ali-Babek, Ireny Jarockiej, Zofii Kamińskiej, Marii Koterbskiej, Steni Kozłowskiej, Haliny Kunickiej, Alicji Majewskiej, Jerzego Połomskiego, Joanny Rawik, Danuty Rinn, Ireny Santor, Wojciecha Skowrońskiego, Zdzisławy Sośnickiej, Zbigniewa Wodeckiego i Bogdany Zagórskiej.

Jest laureatem:

– nagrody Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’67 za Po co nam to było,

– II nagrody na festiwalu Sopot ’71 za Dom, który mam,

– nagrody Prezydenta miasta Opola na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’75 za Nie umiałam żyć jak inne[1].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

https://zaiks.org.pl/540,196,nie_zyje_jan_zalewski
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS [odczyt: 27.06.2018].