Zasuszanka, Aleksandra Agnieszka

Zgłoszenie do artykułu: Zasuszanka, Aleksandra Agnieszka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko rodowe:

Zasuszanka, Aleksandra Agnieszka

Pseudonim:

Agnez

Nazwisko:

Dobrowolska, Aleksandra Agnieszka

Data urodzenia:

7 grudnia 1906

Miejsce urodzenia:

Książ Wielki (powiat miechowski)

Data śmierci:

14 stycznia 1989

Miejsce śmierci:

Kielce

Informacje

Autorka tekstów. Uczęszczała do Gimnazjum im. Królowej Kingi w Kielcach. Po studiach polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim objęła posadę nauczycielki w II Liceum Miejskim im. Jana Kochanowskiego w Warszawie[1]. Pracowała tam w latach 1932–1939[2]. Była entuzjastką lotnictwa, organizowała w Warszawie szkolne koła LOPP, drukowała artykuły z historii lotnictwa i szybownictwa na łamach gazet warszawskich i kieleckich (m.in. w „Programie VI Krajowych Zawodów Szybowcowych” w 1938 r. artykuł pt. Bilet wizytowy Kielc i ich nadzieje). Ponadto współpracowała z radiem, była korektorem literackim księgi pamiątkowej Ku czci poległych lotników, wydanej w 1933 r. z okazji odsłonięcia pomnika „Lotnika” w Warszawie, wreszcie pisała wiersze sygnowane początkowo pseudonimem „Agnez”[1]. W 1934 r. napisała tekst Marsza Lotników[2].

W czasie wojny trafiła do Francji i Anglii. Pełniła tam funkcję korespondenta (pisała życiorysy polskich lotników biorących udział w bitwie o Londyn), następnie pracowała w Wydawnictwie Książek Szkolnych dla młodzieży polskiej przebywającej za granicą i wykładała język polski w Szkole Morskiej, kierowanej przez kapitana żeglugi wielkiej Karola Olgierda Borchardta. Wykładała astronawigację w gdyńskiej Szkole Rybołówstwa Morskiego. Aleksandra Zasuszanka została również matką chrzestną sztandaru polskich lotników, który poprzez kordony graniczne dotarł z okupowanego kraju na Wyspy Brytyjskie[1].

Po wojnie osiadła na stałe w Kielcach. Pracowała jako kustosz w tamtejszym Muzeum Narodowym w latach 1949–1971. Jej zasługą jest zorganizowanie trzech muzeów literackich: Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Jana Kochanowskiego w Czarnolesie[2]. Poza tym, jako opiekunka działu etnograficznego (do roku 1957), całe lata gromadziła ginące już relikty kultury ludowej. Między innymi we wsi Bieliny, w zabytkowej chacie z 1794 r., urządziła punkt etnograficzny[1].

Bibliografia