Zembaty, Maciej

Zgłoszenie do artykułu: Zembaty, Maciej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: Nasz Disneyland

Rok wydania: 2005

Tytuł: Nasz ziemski Eden

Rok wydania: 2003

Tytuł: Nasz ziemski Eden

Rok wydania: 1988

Tytuł: Nasz ziemski Eden

Rok wydania: 1991

Tytuł: Wings inside

Rok wydania: 1989

Tytuł: Greatest hits czyli ostatnia posługa

Rok wydania: 1988

Tytuł: Horror chansons aus Warschau

Rok wydania: 1973

Tytuł: In my secret...: live

Rok wydania: 2003

Tytuł: Jestem Twój

Rok wydania: 2005

Tytuł: More Cohen by Maciej Zembaty

Rok wydania: 2002

Tytuł: More Cohen by Maciej Zembaty

Rok wydania: 1988

Tytuł: Piosenki z trumienki 1965–2002

Rok wydania: 2002

Tytuł: Siła niewolników

Rok wydania: 2001

Tytuł: W prosektorium

Rok wydania: 1989

Tytuł: Zembaty: STGS

Rok wydania: 1998

Bibliografia