Zieliński, Michał

Zgłoszenie do artykułu: Zieliński, Michał

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Zieliński, Michał

Data urodzenia:

15 listopada 1905

Miejsce urodzenia:

Jarosław

Data śmierci:

1972

Informacje

W latach 1926–1939 służył jako podoficer zawodowy w Wojsku Polskim. W mundurze wojskowym przebył kampanię wrześniową, uczestniczył również – jako żołnierz – w walkach Ludowego Wojska Polskiego. Po drugiej wojnie światowej zdemobilizowany w stopniu starszego sierżanta wrócił do rodzinnego Jarosławia, gdzie przez wiele lat pracował jako wykładowca w Państwowej Szkole Muzycznej[1], [2].

Bibliografia