Żyranik, Bogdan

Zgłoszenie do artykułu: Żyranik, Bogdan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Żyranik, Bogdan

Żyranik, Bogdan Stanisław

Pseudonim:

Koziarski, A.

Koziarski, Adam

Koziarski, Ad.

Halicz, Andrzej

Turov, Saša

Kożbrał, Józef

Data urodzenia:

1892

Data śmierci:

1984

Informacje

Poeta, tłumacz.

Studiował slawistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1915 r. został aresztowany przez władze rosyjskie i osadzony w więzieniu w Petersburgu. Brał udział w rewolucji październikowej (1917). Napisał Zarys literatury białoruskiej (Warszawa, 1921), Przeciwieństwo bóstwa-drzewa i bóstwa-kamienia w wyobrażeniach ludowych (Lwów, 1934). W latach 1939–41 mieszkał we Lwowie. Podczas II wojny światowej należał do partyzantki. Po wojnie mieszkał w Lublinie, a potem w Warszawie. Jest autorem zbiorów wierszy i Pieśni Czerwonego Pułku Warszawy. Tłumaczył na polski poezję rosyjską, białoruską, armeńską, czeską i bułgarską, w szczególności zaś ukraińską (np. wiersze Kaukaz, Zawistnym oczom tym..., Gdybyście wiedzieli, panie..., Ogród wiśni wokół domu... (opublikowane w zbiorze poezji Tarasa Szewczenki, pod redakcją P. Zajcewa, Warszawa, 1936)[2], [3].

Bibliografia

1. 

Waśniewski Zbigniew, Kaszycki Jerzy, To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1962

2. 

Katalog Biblioteki Narodowej

3. 

Gębska, Krystyna
Opracowanie na podstawie A. Biernacki. Z materiałów bibliograficznych dotyczących pisarzy zmarłych w roku 1984, „Rocznik Literacki”. Warszawa, 1991.