Pieśń Czerwonego Pułku Warszawy

Zgłoszenie do artykułu: Pieśń Czerwonego Pułku Warszawy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśń Czerwonego Pułku Warszawy

Autor słów:

Koziarski, A.

Data powstania:

1919
Źródło podaje, że utwór powstał na początku wyżej wymienionego roku.

Informacje

Po zwycięstwie Rewolucji Listopadowej, rewolucyjnie nastawieni wojskowi – Polacy znajdujący się na terenie Rosji, stworzyli Polskie Komitety Żołnierskie, które z kolei powołały do życia formację pod nazwą Zachodnia Dywizja Strzelecka. Najbardziej bojową częścią tej jednostki wojskowej był pułk Biełgorodzki, przemianowany w marcu 1918 r. na Czerwony Pułk Rewolucyjny Warszawy[1].

Bibliografia