Marsz strzelców

Zgłoszenie do artykułu: Marsz strzelców

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Marsz strzelców Anczyc, Władysław Ludwik (muzyka, słowa)
Anczyc, Władysław Marceli (układ) Oznaczenie autora wg wydawcy: Anczyc Władysław Ludwik Uzupełnienie: słowa i melodia Władysław Ludwik Anczyc; układ fortepianowy Władysław Marceli Anczyc Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Data wydania:

1914

Miejsce wydania:

Kraków: Drukarnia Władysława Ludwika Anczyca i Spółki

Data druku:

1914

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Władysława Ludwika Anczyca i Spółki

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [ze starego zasobu] ; 5041 II musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 4 strony o wymiarach 24 na 16 cm. Wydany nakładem Władysława Ludwika Anczyca i Spółki. Incipit utworu: Hej! Strzelcy wraz!. Na stronie tytułowej zamieszczono ilustracje przedstawiającą strzelca-trębacza na tle Wawelu. Tytuł nagłówka: Pieśń strzelców 1863 r. Pod nagłówkiem widnieje informacja: Jedyne wierne wydanie z rękopisu autora. Data opracowania układu fortepianowego: 1914.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.