Utwory z repertuaru Czerwonych Gitar: na zespół gitarowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoby (7)

Strzałka
  Nazwisko i imię
Strzałka
Data urodzenia
Strzałka
Data śmierci
Strzałka

Dornowski, Bernard

1943

Dzikowski, Krzysztof

25.01.1938

Klenczon, Krzysztof

14.01.1942

07.04.1981

Kondratowicz, Janusz

20.07.1940

02.07.2014

Krajewski, Seweryn

03.01.1947

Skrzypczyk, Jerzy

1946

Świąć, Jan

1929

1999

Zespoły (1)

Strzałka
  Nazwa
Strzałka
Rok powstania
Strzałka
Rok rozwiązania
Strzałka

Czerwone Gitary

1965-01

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.