Egzorta do tekstów starohebrajskich

Zgłoszenie do artykułu: Egzorta do tekstów starohebrajskich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Egzorta do tekstów starohebrajskich Baird, Tadeusz (muzyka, opracowanie)
Żakiej, Tadeusz (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Baird Tadeusz Uzupełnienie: muzyka Tadeusz Baird; opracowanie tekstu z hebrajskiego Tadeusz Baird przy współudziale Tadeusza Marka Obsada instrumentalna: głos recytujący, chór mieszany i orkiestra symfoniczna

Data wydania:

1961

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

listopad 1961

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 4474

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 6396 IV musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 34 strony o wymiarach 38 na 28 cm. Zawiera tekst utworu w języku polskim, angielskim i niemieckim oraz objaśnienia znaków polskich, angielskich i niemieckich. Wariant tytułu w język angielskim: Exhortation to old Hebrew texts. Wariant tytułu w języku niemieckim: Mahmumg zu althebraïschen Texten.

Elementy dodatkowe

Głos recytujący oraz chór mieszany obejmujący 10 stron o wymiarach 38 na 28 cm.