Dziesięć piosenek Bronisława Broka

Zgłoszenie do artykułu: Dziesięć piosenek Bronisława Broka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Dziesięć piosenek Bronisława Broka Tytuł oryginalny: 10 piosenek Br. Broka Barchacz, Aleksander (muzyka)
Vorbond, Wanda (muzyka)
Rembowski, Stefan (muzyka)
Schreiter, Ryszard (muzyka)
Brok, Bronisław (słowa)
Michnowski, W. (opracowanie graficzne) Oznaczenie autora wg wydawcy: Barchacz Aleksander, Vorbond-Dąbrowska Wanda, Rembowski Stanisław, Schreiter Ryszard, Brok Bronisław Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Data wydania:

1945 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Łódź

Miejsce druku:

Łódź: Zakłady Graficzne Spółdzielni Wydawniczej „Książka i Wiedza”

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 5367 II musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 21 stron o wymiarach 25 na 17 cm.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.