Międzynarodowy hymn pokoju

Zgłoszenie do artykułu: Międzynarodowy hymn pokoju

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Międzynarodowy hymn pokoju Bury, Edward (muzyka)
Bednorz, Zbyszko (słowa)
Derda, Irena (tłumaczenie)
Targosz, Władysław (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Bury Edward Obsada instrumentalna: chór mieszany z fortepianem, bas-baryton i chór chłopięcy ad libitum

Data wydania:

1982 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

czerwiec 1982

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Narodowa

Znak wydawniczy:

PWM 8467

ISBN:

8322417993

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc] 1982 : 554/4/57

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 20 stron. Tekst utworu w języku polskim oraz angielskim. Tytuł w języku angielski: International hymn of peace. Nad nagłówkiem widnieje dedykacja: W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II – orędownikowi miłości, sprawiedliwości i pokoju na świecie. Na ostatniej stronie zamieszczono wykaz utworów Edwarda Burego na chór mieszany oraz utworów z udziałem chóru.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.