Bury, Edward

Zgłoszenie do artykułu: Bury, Edward

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Bury, Edward

Data urodzenia:

18 września 1919

Miejsce urodzenia:

Gniezno

Data śmierci:

1995

Miejsce śmierci:

Kraków

Informacje

Kompozytor. Wybitny dyrygent, autor podręcznika z tej dziedziny. W 1936 r. poprowadził swój pierwszy koncert symfoniczny. Z tego okresu pochodzą utwory na skrzypce i orkiestrę. Poczynając od 1937 r. odbywał studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie w klasie kompozycji u Kazimierza Sikorskiego, dyrygentury Waleriana Bierdiajewa i fortepianu Zbigniewa Drzewieckiego. Od 1952 r. był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. W latach 1949–1952 był dyrygentem Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej. Występował gościnnie jako dyrygent w filharmoniach w kraju. Komponował muzykę orkiestrową, symfoniczną, kameralną, chóralną i wokalną.

Laureat nagród:

  • I nagroda za Treny warszawskie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim (1975 r.)
  • Srebrny Medal Pontyfikatu Papieża Pawła VI za Modlitwę Pawła VI o pokój (1976 r.)[1], [2].

Bibliografia

1. 

Lerski, Tomasz

2. 

Mazur