Już czas: walc angielski

Zgłoszenie do artykułu: Już czas: walc angielski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Już czas: walc angielski Buzuk, Antoni (muzyka)
Liberowski, Czesław (słowa)
Bilińska, Maria (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Buzuk Antoni, Liberowski Czesław Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Seria:

Co Śpiewa Warszawa, 16

Data wydania:

1949 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa: Gebethner i Wolff

Miejsce druku:

Warszawa: Stanisław Rynczak (litografia)

Znak wydawniczy:

G. 7190 W.

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1949 : 311

Biblioteka Jagiellońska [akc] 49 : 311

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 strony o wymiarach 34 na 25 cm. Incipit utworu: Tak dobrze mi w pokoju twym. Na ostatniej stronie zamieszczono wykaz ostatnich nowości wydawnictwa.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.