Buzuk, Antoni

Zgłoszenie do artykułu: Buzuk, Antoni

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Buzuk, Antoni

Data urodzenia:

15 listopada 1904

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

23 listopada 1968

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. Był synem Aleksandra i Marii z Parisów. Jego przodkowie ze strony ojca pochodzili z Grecji. Jako chłopiec śpiewał w chórze kościelnym Adolfa Szczygielskiego w kościele św. Franciszka. W wieku 16 lat zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego i brał udział w wojnie polsko-sowieckiej. W 1924 r. wstąpił do Wyższej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i uczęszczał do klasy skrzypiec Eugenii Matiasiakówny. Studia ukończył w 1929 r. Uczył się również kompozycji i teorii muzyki w studium uzupełniającym u Kazimierza Sikorskiego. W okresie studiów założył kwartet, z którym grywał, aż do wybuchu II wojny światowej w warszawskich kawiarniach oraz w modnych kurortach: Juracie, Jastarni, Wiśle. Pierwszą swą kompozycję, tango Nikt inny tylko ty, opublikował w 1935 r. Największy sukces odniosła piosenka Jak w serenadzie (17 wydań).

W czasie okupacji hitlerowskiej należał do zespołu Bohdana Wodiczki, grał w kawiarni „U Aktorek” i restauracji „Pod Krzywą Latarnią”. W 1948 r. jego piosenka Wierz mi dziewczyno zdobyła I nagrodę w konkursie „Expressu Wieczornego”. W ostatnim okresie życia pracował (wspólnie z profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, Maciejem Zalewskim) nad nowym, uproszczonym zapisem nutowym – izomorfem („Izomorf”– Studio Postępu Technicznego)[1].

Bibliografia