Leci liście z drzewa

Zgłoszenie do artykułu: Leci liście z drzewa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Leci liście z drzewa Chopin, Fryderyk (muzyka) Oznaczenie autora wg wydawcy: Chopin Fryderyk Obsada instrumentalna: głos średni z fortepianem

Seria:

Lira, 213

Miejsce wydania:

Warszawa: Gebethner i Wolff

Miejsce druku:

Warszawa: L. Biliński i W. Maślankiewicz

Znak wydawniczy:

G. 4127 W.

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1953 : 819

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 8 stron. Wariant utworu: Sierota. Wariant tytułu w języku francuskim: Chant du tombeau. Na stronie tytułowej zamieszczono spis numerów, które ukazały się w tej serii: 130–239. Na ostatniej stronie również zamieszczono spis spis numerów, które ukazały się w tej serii: 1–129.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.