Malutkie bobo

Zgłoszenie do artykułu: Malutkie bobo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Malutkie bobo Delmet, Paul (muzyka)
Rapacki, Wincenty (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Delmet Paul, Rapacki Wincenty Uzupełnienie: muzyka Paul Delmet; słowa polskie Wincenty Rapacki Obsada instrumentalna: mezzosopran z fortepianem

Seria:

Bawmy się!: wybór kupletów śpiewanych w Teatrze Nowości i innych, 1

Data wydania:

1905 (około)

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo Kasy Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich, Gebethner i Wolff

Znak wydawniczy:

K 209 P

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1953 : 1306

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 3 strony. Zawiera tekst utworu w języku polskim i francuskim. Incipit: Z nadziemskich Tyś przybyła stron. Wariant tytułu: Petit chagrin. na stronie tytułowej wykaz numerów, które ukazały się w tej serii: 1–4.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.