Piosnka Aliny: wiersz Adama Maszewskiego z poematu „Alina”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Piosnka Aliny: wiersz Adama Maszewskiego z poematu „Alina” Dobrzyński, Ignacy Feliks (muzyka)
Maszewski, Adam (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Dobrzyński Ignacy Feliks Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Data wydania:

1865 (około)

Miejsce wydania:

Warszawa: Gebethner i Wolff

Miejsce druku:

Warszawa: Władysław Otto (litografia)

Znak wydawniczy:

G. 266 W.

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 11350 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 6 stron. Wydano nakładem Gustawa Gebethnera i Roberta Wolffa. Incipit utworu: Gdzieżeś aniele? Wersja elektroniczna publikacji dostępna w Cyfrowej Bibliotece Jagiellońskiej pod adresem: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/185227/edition/174998/content?ref=desc.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.