Veni Creator

Zgłoszenie do artykułu: Veni Creator

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Veni Creator Dobrzyński, Ignacy Feliks (muzyka)
Moniuszko, Stanisław (wybór)
Freyer, August (wybór) Oznaczenie autora wg wydawcy: Dobrzyński Ignacy Feliks Uzupełnienie: muzyka Ignacy Feliks Dobrzyński; wybrał Stanisław Moniuszko i August Freyer

Seria:

Chwała na Wysokości: zbiór kompozycji kościelnych. Msze i Śpiewy Kościelne Celniejszych Autorów Polskich, 70

Data wydania:

1905 (po)

Miejsce wydania:

Warszawa: Ferdynand Hösick

Znak wydawniczy:

240

Postać zapisu:

głosy wokalne

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1933 : 460

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 7 stron o wymiarach 33 na 27 cm. Wydany nakładem Ferdynanda Hösicka.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.