Muzyka staropolska: wybór nie publikowanych utworów z XII–XVIII w...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Muzyka staropolska: wybór nie publikowanych utworów z XII–XVIII wieku Tytuł oryginalny: Old polish music: a selection of hitherto unpublished works from the XIIth – XVIIIth centuries Feicht, Hieronim (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Feicht Hieronim Uzupełnienie: Przygotowanie do wydania wg rękopisów i starodruków: Krzysztof Biegański, Andrzej Chodkowski, Hieronim Feicht, Elżbieta Głuszczówna, Jerzy Gołos, Danuta Idaszak, Mirosława Kaczorowska, Piotr Ludwig, Władysław Malinowski, Alina Nowak-Romanowicz, Mirosław Perz, Piotr Poźniak, Zofia Stęszewska, Zygmunt M. Szweykowski, Jan Węcowski, Krystyna Wilkowska-Chomińska ; bas cyfrowany zrealizowali Jan Jargoń, Feliks Rączkowski, Kazimierz Sikorski ; przekład tekstów na angielski Claire Greece-Dąbrowska ; opracowanie graficzne Adam Młodzianowski ; fotografie Zbigniew Kamykowski. Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Data wydania:

1966

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

sierpień 1966

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1966 : 754

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 926 stron (numeracja rzymska i arabska) oraz 48 tablic o wymiarach 30 na 24 cm. Niektóre teksty pieśni opublikowane zostały w języku łacińskim. Przedmowa w języku polskim i angielskim. Druk tekstów i ilustracji czarno-białych, tłoczenie na okładce oraz oprawę wykonano w Drukarni Narodowej, w Krakowie.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.