Trochę wiosny jesienią: slowrock

Zgłoszenie do artykułu: Trochę wiosny jesienią: slowrock

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Trochę wiosny jesienią: slowrock Filiński, Robert (muzyka)
Pradella, Albert (instrumentacja)
Filińska, Teresa (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Filiński Robert, Pradella Albert, Filińska Teresa

Tytuł:

Powiedz coś miłego: fokstrot Wasowski, Jerzy (muzyka)
Czyż, Wacław (instrumentacja)
Winkler, Kazimierz (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Wasowski Jerzy, Czyż Wacław, Winkler Kazimierz

Data wydania:

1960

Miejsce wydania:

Warszawa: „Synkopa”

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1960 : 430

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.