Modlitwa Pańska

Zgłoszenie do artykułu: Modlitwa Pańska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Modlitwa Pańska Giordani, Tommaso (muzyka)
Żukowski, Stanisław (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Giordani Tomasz Obsada instrumentalna: Na jeden, dwa i cztery głosy mieszane z towarzyszeniem oragnów lub harmonium. W zbiorze: Śpiewy kościelne , zeszyt 4

Tytuł:

Matko pomocy Żukowski, Jan (muzyka) Oznaczenie autora wg wydawcy: Żukowski Jan Obsada instrumentalna: Na jeden, dwa i cztery głosy mieszane z towarzyszeniem oragnów lub harmonium. W zbiorze: Śpiewy kościelne , zeszyt 4

Tytuł:

Pod Twą Obronę Żukowski, Stanisław (muzyka) Oznaczenie autora wg wydawcy: Żukowski Stanisław Obsada instrumentalna: Na jeden, dwa i cztery głosy mieszane z towarzyszeniem oragnów lub harmonium. W zbiorze: Śpiewy kościelne , zeszyt 4

Tytuł:

Panie, do Ciebie wołam Żukowski, Otton Mieczysław (muzyka) Oznaczenie autora wg wydawcy: Żukowski Otton Mieczysław Obsada instrumentalna: Na jeden, dwa i cztery głosy mieszane z towarzyszeniem oragnów lub harmonium. W zbiorze: Śpiewy kościelne , zeszyt 4

Miejsce wydania:

Kraków: Teodor Gieszczykiewicz, Antoni Piwarski i Spółka

Miejsce druku:

Kraków: Zakłady Graficzne „Styl” (sztych i druk)

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 6161 IV musicalia

Infomacje

Brak informacji o dacie wydania druku muzycznego.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.