Gdy zakwitną bzy...

Zgłoszenie do artykułu: Gdy zakwitną bzy...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Gdy zakwitną bzy... Gold, Artur (muzyka)
Włast, Andrzej (słowa)
Wars, Henryk (aranżacja)
Gąsiewicz, T. (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Gold Artur, Włast Andrzej

Data wydania:

1929 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa: Feliks Grąbczewski

Miejsce druku:

Warszawa: Cyprian Witanowski (litografia), Zakłady Graficzne Eugeniusza i dra Kazimierza Koziańskich (druk)

Znak wydawniczy:

F. 307 G.

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc] 1980 : 406/4 (97)

Infomacje

Finał rewii pt. Warszawa w kwiatach w teatrze „Morskie oko”. Utwór był wykonywany przez Janinę Sokołowską i Ludwika Sempolińskiego.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.