Melodie na psałterz polski. Cz. 1

Zgłoszenie do artykułu: Melodie na psałterz polski. Cz. 1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Melodie na psałterz polski Gomółka, Mikołaj (muzyka)
Kochanowski, Jan (słowa)
Perz, Mirosław (redakcja)
Wiechowicz, Stanisław (opracowanie muzyczne) Oznaczenie autora wg wydawcy: Gomółka Mikołaj, Kochanowski Jan Obsada instrumentalna: Na 4 głosy.

Część:

Cz. 1

Seria:

Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej, 47

Data wydania:

1963 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

wrzesień 1963

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne 6

Znak wydawniczy:

PWM 4276

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1964 : 62

Infomacje

Publikacja składająca się z 64 stron (w tym 63 liczbowanych i 1 nieliczbowanej) o rozmiarach 34 na 24 cm opracowana została według druku z 1580 r. Na okładce oraz stronie tytułowej widnieje wariant tytułu w języku łacińskim: Psalmi quattuor vocibus concinendi.

Elementy dodatkowe

Teksty psalmów autorstwa Jana Kochanowskiego składające się z 8 liczbowanych stron o wymiarach 34 na 24 cm.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.