Spotkanie z Warszawą: piosenka-walczyk z filmu „Ślubujemy”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Spotkanie z Warszawą: piosenka-walczyk z filmu „Ślubujemy” Gradstein, Alfred (muzyka)
Kubiak, Tadeusz (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Gradstein Alfred, Kubiak Tadeusz Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Data wydania:

1953 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Wraszawa: Czytelnik

Data druku:

marzec 1953

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Narodowa

Znak wydawniczy:

„Czytelnik” Nr 548

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 15840 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 8 stron o wymiarach 30 na 21 cm.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.