Nowy śpiewnik polski 1914–1917

Zgłoszenie do artykułu: Nowy śpiewnik polski 1914–1917

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Nowy śpiewnik polski 1914–1917 Jeziorski, Władysław (zebrał)
Porcajłowicz, S. A. (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Jeziorski Władysław

Data wydania:

1917

Miejsce wydania:

Kraków: Centralne Biuro Wydawnictw N.K.N.

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Narodowa

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 249957 I Mag. Zb. Muz.

Infomacje

Śpiewnik składający się ze 148 stron o wymiarach 16 na 12 cm. Ukazał się nakładem wydawcy. Zawiera teksty pieśni.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.