Graj Cyganie ; Pozdrów ode mnie urocze dziewczęta: pieśń z operet...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Graj Cyganie ; Pozdrów ode mnie urocze dziewczęta: pieśń z operetki „Hrabina Marica”: na głos z fortepianem Kalman, Emmerich (muzyka)
Brammer, Julius (słowa)
Grünwald, Alfred (słowa)
Krzemiński, Władysław (tłumaczenie)
Feill, Agnieszka (tłumaczenie)
Tur, Artur (tłumaczenie)
Skulicz, Witold (projekt okładki)
Pilecka, Ligia (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Kálmán Imre Uzupełnienie: muzyka Imre Kálmán ; słowa Julius Brammer, Alfred Grünwald ; tłumaczenie Agnieszka Feil, Władysław Krzemiński, Artur Tur ; okładkę projektował Witold Skulicz ; redaktor Ligia Pilecka Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Seria:

Wesoła Estrada, 57

Data wydania:

1974 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

listopad 1974

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 7662

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1974 : 372

Infomacje

Publikacja oddana do druku 15 lipca 1974 r.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.