Pamiętam twoje oczy…: fascynujące tango z teatru „Wesoły Wieczór”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pamiętam twoje oczy…: fascynujące tango z teatru „Wesoły Wieczór” Karasiński, Zygmunt (muzyka)
Biernacki, Stanisław (słowa)
Walentynowicz, Marian (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Karasiński Zygmunt, Stach tadeusz

Seria:

Co Śpiewa Warszawa, 155

Data wydania:

1930

Miejsce wydania:

Warszawa: Gebethner i Wolff

Miejsce druku:

Warszawa: Zakłady Graficzne B. Wierzbicki i Spółka

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1950 : 83

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 3 strony o wymiarach 24 na 26 cm. Druk okładki – Zakłady Graficzne B. Wierzbicki, litografia – J. Konarzewski. Publikacja zawiera informacje: Wielki sukces Zizi Halama, W. Szczerbiec-Macherskiego i T. Heinricha w rewji „Halama u nas”.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.