Daleko... daleko... za dworem za borem...: krakowiak: pieśń na ch...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Daleko... daleko... za dworem za borem...: krakowiak: pieśń na chór mieszany z orkiestrą lub fortepianem Kazuro, Stanisław (muzyka)
Ostrowska, Bronisława Oznaczenie autora wg wydawcy: Kazuro Stanisław Obsada instrumentalna: Na chór mieszany z orkiestrą lub fortepianem.

Data wydania:

1927 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa: Gebethner i Wolff

Miejsce druku:

Warszawa: J. F. Konarzewski i J. Mękarski (litografia)

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [ze starego zasobu 107]

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 4 stron o wymiarach 32 na 24 cm. Na odwrocie strony tytułowej, w nagłówku znajduje się dedykacja: Panu Gustawowi Wolffowi.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.