Pieśni o ziemi i morzu Italii: na chór mieszany a cappella

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśni o ziemi i morzu Italii: na chór mieszany a cappella Kazuro, Stanisław (opracowanie)
Sillowa, Janina (tłumaczenie)
Tosti, Paolo (zebrał)
Favara, A. (zebrał)
Dżekinson, M. (zebrał)
Meglio, V. de (zebrał) Uzupełnienie: opracowanie Stanisław Kazuro ; na podstawie materiałów etnograficznych zebranych przez P. Tostiego, A. Favarę, M. Dżekinsona, V. de Meglio ; tłumaczenie Janiny Sillowej Obsada instrumentalna: Na chór mieszany a cappella.

Data wydania:

1928

Miejsce wydania:

Warszawa: Gebethner i Wolff

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [ze starego zasobu 105]

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.