Zgłoszenie do artykułu: Anda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Anda Kitschmann, Anda (muzyka, słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Kitshmann Anda

Seria:

Z Repertuaru Andy Kitschmann

Rok wydania:

1917

Miejsce wydania:

Warszawa: Bronisław Rudzki

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [ze starego zasobu]

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.