Romeo: tango

Zgłoszenie do artykułu: Romeo: tango

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Romeo: tango Klejne, Henryk (muzyka)
Urgacz, Tadeusz (słowa)
Radzik, Marian (instrumentacja)
Kozarynowa, Zofia (redakcja)
Martin, Jerzy (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Klejne Henryk, Urgacz Tadeusz, Radzik Marian Obsada instrumentalna: klarnet: I, II B; skrzypce I, II (głos dyrekcyjny), III; akordeon (głos dyrekcyjny); fortepian (głos dyrekcyjny); gitara; kontrabas

Tytuł:

W twoje ręce: tango Leśnica, Piotr (muzyka)
Fiszer, Edward (słowa)
Radzik, Marian (instrumentacja)
Kozarynowa, Zofia (redakcja)
Martin, Jerzy (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Leśnica Piotr, Fiszer Edward, Radzik Marian Obsada instrumentalna: klarnet: I, II B; skrzypce I, II (głos dyrekcyjny), III; akordeon (głos dyrekcyjny); fortepian (głos dyrekcyjny); gitara; kontrabas

Seria:

Biblioteka Orkiestr Tanecznych, 190

Data wydania:

1960 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

czerwiec 1960

Miejsce druku:

Kraków: Krakowski_Zaklady_Graficzne_nr_5

Znak wydawniczy:

PWM 4125

Postać zapisu:

głosy instrumentalne

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1960 : 439

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 10 luźnych kart w obwolucie o wymiarach 25 na 18 cm. Publikacja oddana do druku 23 maja 1960 r. Wydany w ramach serii pod redakcją Krystyny JaworskiejJerzego Martina. Teksty utworów zostały zamieszczone na odrębnych stronach poza zapisem nutowym. Incipit utworu pierwszego: Znowu deszcz. Incipit utworu drugiego: To się zaczęło nocą majową. Na ostatniej stronie widnieje spis numerów, które ukazały się w tej serii: 182–189.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.