Zgłoszenie do artykułu: Wiosna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Wiosna Krogulski, Władysław Józef (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Krogulski Władysław Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Seria:

Cudne Dźwięki, 157

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo Kasy Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich, Gebethner i Wolff

Miejsce druku:

Warszawa: Cyprian Witanowski (litografia)

Znak wydawniczy:

K 321 P

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1931 / 98

Infomacje

Brak informacji o dacie wydania publikacji. Na pierwszej i ostatniej stronie zamieszczono wykaz utworów wydanych w ramach serii. Incipit: Wstałam rano, raniusieńko, tak rano. Na s. 2 błędny numer serii: 156. Nad nagłówkiem widnieje dedykacja: Wielmożnej Pani Jadwidze Mrozowskiej.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.