Aż do zwycięstwa: na głos z fortepianem

Zgłoszenie do artykułu: Aż do zwycięstwa: na głos z fortepianem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Aż do zwycięstwa: na głos z fortepianem Machl, Tadeusz (muzyka)
Śliwiak, Tadeusz (słowa)
Skulicz, Witold (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Machl Tadeusz, Śliwiak Tadeusz Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Data wydania:

1954 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

czerwiec 1954

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Narodowa

Znak wydawniczy:

PWM 1470

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 16070 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 6 stron o wymiarach 30 na 21 cm. Podpisano do druku 6 maja 1954 r.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.