Z piosenką

Zgłoszenie do artykułu: Z piosenką

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Z piosenką Mayzner, Tadeusz (muzyka) Oznaczenie autora wg wydawcy: Mayzner Tadeusz W zbiorze: Piosenka Miesiąca

Tytuł:

Ziemia śpiewa Dargiel, Jerzy (muzyka)
Gaworski, Henryk (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Dargiel Jerzy, Gaworski Henryk W zbiorze: Piosenka Miesiąca

Tytuł:

Budujemy Laski, Wincenty (muzyka)
Dewitz, W. (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Laski Wincenty, Dewitz W. W zbiorze: Piosenka Miesiąca

Data wydania:

1949 (1949-01)

Miejsce wydania:

Warszawa: Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego; Katowice: Harcerskie Biuro Wydawnicze

Miejsce druku:

Katowice: Drukarnia Jana Eichhorna

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 5268 II musicalia

Infomacje

W publikacji znajduje się obszerna przedmowa Związku Harcerstwa Polskiego.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.