Rozmowa i sen: dzieło 1

Zgłoszenie do artykułu: Rozmowa i sen: dzieło 1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Rozmowa i sen: dzieło 1 Mickiewicz, Adam (słowa)
Lubomirski, Kazimierz (muzyka) Oznaczenie autora wg wydawcy: Mickiewicz Adam, Lubomirski Kazimierz Uzupełnienie: poezja Adama Mickiewicza ; z muzyką przypisaną Jadwidze z Jabłonowskich Lubomirskiej przez Kazimierza Lubomirskiego Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Miejsce wydania:

Warszawa: Gebethner i Wolff

Wydanie:

2

Miejsce druku:

Warszawa: Władysław Otto

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska -

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 6 stron o wymiarach 33 na 26 cm. Zawiera nuty i tekst. Nakład i własność Gebethnera i Wolffa. Litografia Wł. Otto. Sztych Gebethnera i Wolffa.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.