Hymn Rzeczypospolitej Polskiej: partytura na chór mieszany

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Hymn Rzeczypospolitej Polskiej: partytura na chór mieszany Nowowiejski, Feliks (muzyka)
Rybka, Stanisław (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Nowowiejski Feliks, Rybka Stanisław Obsada instrumentalna: Na chór mieszany.

Data wydania:

1920 (copyright)

Miejsce wydania:

Poznań: Księgarnia św. Wojciecha

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [ze starego zasobu 132]

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 3 strony o wymiarach 32 na 24 cm. Ukazał się nakładem wydawcy. Na odwrocie strony tytułowej, nad tytułem znajduje się dedykacja: Narodowi Polskiemu poświęca kompozytor.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.