Pójdź: romans do śpiewu

Zgłoszenie do artykułu: Pójdź: romans do śpiewu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pójdź: romans do śpiewu Obsner, G. E. (muzyka)
Orvieto, Angiolo (słowa)
Kleczyński, Jan (tłumaczenie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Obsner G. E., Orvieto Angiolo, Kleczyński Jan Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Seria:

Cudne Dźwięki, 97

Data wydania:

1904 (data cenzury)

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo Kasy Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich, Gebethner i Wolff

Miejsce druku:

Warszawa: Cyprian Witanowski (litografia), Piotr Laskauer i Spółka

Znak wydawniczy:

K 111 P

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska -

Infomacje

Publikacja zawiera tekst równolegle w języku polskim i włoskim. Na pierwszej i ostatniej stronie zamieszczono wykaz utworów wydanych w ramach serii. Incipit: Pójdź moja luba.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.