Idą legiony

Zgłoszenie do artykułu: Idą legiony

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Idą legiony Tytuł oryginalny: Idą legjony Orłowski, Aleksander (muzyka)
Mączka, Józef (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Orłowski Aleksander, Mączka Józef Uzupełnienie: muzyka Aleksandra Orłowskiego ; wiersz Józefa Mączki Obsada instrumentalna: Na chór męski.

Data wydania:

1931 (1931-02-18)

Miejsce wydania:

Oświęcim: J. Rz.

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska -

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 3 strony o wymiarach 35 na 21 cm. Na ostatniej stronie znajduje się informacja, o tym że utwór został skomponowany 17 lutego 1917 roku.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.