Tango milonga

Zgłoszenie do artykułu: Tango milonga

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Tango milonga Petersburski, Jerzy (muzyka)
Włast, Andrzej (słowa)
Wars, Henryk (aranżacja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Petersburski Jerzy, Włast Andrzej, Wars Henryk Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Data wydania:

1929 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa: Feliks Grąbczewski

Wydanie:

3

Miejsce druku:

Warszawa: Zakłady Graficzne Eugeniusza i Dra Kazimierza Koziańskich; C. Witanowski (litografia)

Znak wydawniczy:

F. 309 G.

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1987 : 303/9 (139)

Infomacje

Nad nagłówkiem umieszczono informacje: śpiewane przez St. Nowicką, E. Bodo, T. Olszę, W. Rolanda, L. Sempolińskiego oraz grane przez orkiestrę Henryka Golda.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.